ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ
 KARNATAKA STATE SEED AND ORGANIC CERTIFICATION AGENCY

 Govt. of Karnataka Undertaking


Producer/Seed Processing unit online user registration


Note :
  1.Please fill all the required fields 2.Required fields are marked with *
1.Registering as (ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕಾರ)
2.Name of the Institution (ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು) * M/s.
3.Mobile Number(ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ) *
4.Email Id (ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ)*
5.District(ಜಿಲ್ಲೆ)*
6.Taluk(ತಾಲ್ಲೂಕು)*
7.User Name *
8.Password(ಪಾಸ್ವರ್ಡ್)*
9.Retype password(ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ)*

Address : Karnataka State Seed and Organic Certification Agency, Opp. Baptist Hospital, Bellary Road, Hebbal, Bengaluru-560 024     Ph : 080- 23415505     Fax : 080-23415506     Email: dscbng@gmail.com
© 2017 Karnataka State Seed and Organic Certification Agency